Chính sách dịch vụ

Chính sách mua hàng Chính sách mua hàng Thời gian gửi : 8/13/2014 2:55:42 PM Chính sách mua hàng dành cho khách hàng mua sản phẩm bồn nước sơn hà trên website Bonnuocsonha.net của chúng tôi như sau :
Chính sách bảo mật thông tin Chính sách bảo mật thông tin Thời gian gửi : 8/13/2014 2:53:48 PM Chính sách bảo mật thông tin là một trong những chính sách chúng tôi chú trọng nhất dành cho khách hàng khi mua sản phẩm bồn nước sơn hà do chúng tôi phân phối. Cụ thể chính sách đó như sau :
Chính sách đổi trả hàng Chính sách đổi trả hàng Thời gian gửi : 8/13/2014 2:50:01 PM Chính sách đổi trả hàng của chúng tôi dành cho sản phẩm bồn nước Sơn Hà áp dụng trên website Bonnuocsonha.net như sau :
Chính sách bảo hành Chính sách bảo hành Thời gian gửi : 8/13/2014 2:48:29 PM Sau đây chúng tôi xin gửi tới khách hàng chính sách bảo hành sản phẩm Bồn nước Sơn Hà của chúng tôi trên website Bonnuocsonha.net
CHính sách vận chuyển và giao hàng CHính sách vận chuyển và giao hàng Thời gian gửi : 8/13/2014 2:46:00 PM Sau đây là CHính sách vận chuyển và giao hàng dành cho khách hàng mua sản phẩm Bồn nước Sơn Hà trên website Bonnuocsonha.NET của chúng tôi.
Chính sách thanh toán Chính sách thanh toán Thời gian gửi : 8/13/2014 2:42:49 PM Sau đây chúng tôi xin giới thiệu tới quý khách hàng chính sách thanh toán sản phẩm Bồn nước Sơn Hà trên website Bonnuocsonha.net như sau