Bồn nước dân dụng

-11%
Bồn nước sơn hà 500l đứng
Bồn nước sơn hà 500l đứng Bồn nước sơn hà 500l đứng

Bồn nước sơn hà 500l đứng, Bon nuoc son ha 500l dung chinh hãng bảo hành 12 năm

Bồn nước sơn hà 500l đứng 2,100,000đ 1,880,000đ đánh giá
-13%
Bồn nước Sơn Hà 1000l đứng
Bồn nước Sơn Hà 1000l đứng Bồn nước Sơn Hà 1000l đứng

Bồn nước Sơn Hà 1000l đứng, Bon nuoc son ha 1000l dung chính hãng. Sản phẩm được bảo hành 12 năm trên toàn quốc.

Bồn nước Sơn Hà 1000l đứng 3,360,000đ 2,930,000đ đánh giá
-10%
Bồn nước Sơn Hà 500l ngang
Bồn nước Sơn Hà 500l ngang Bồn nước Sơn Hà 500l ngang

Bồn nước Sơn Hà 500l ngang , Bon nuoc Son Ha 500l ngang chính hãng. Bảo hành 12 năm trên toàn quốc

Bồn nước Sơn Hà 500l ngang 2,240,000đ 2,030,000đ đánh giá
-10%
Bồn nước Sơn Hà 700l ngang
Bồn nước Sơn Hà 700l ngang Bồn nước Sơn Hà 700l ngang

Bồn nước Sơn Hà 700l ngang , Bon nuoc Son Ha 700l ngang được sản xuất bằng inox 304. An toàn tuyệt đối cho sức khỏe.

Bồn nước Sơn Hà 700l ngang 2,720,000đ 2,450,000đ đánh giá
-15%
Bồn nước sơn hà 700l đứng
Bồn nước sơn hà 700l đứng Bồn nước sơn hà 700l đứng

Bồn nước sơn hà 700l đứng, Bon nuoc son ha 700l dung chính hãng. Phù hợp với gia đình có từ 1-2 thành viên

Bồn nước sơn hà 700l đứng 2,700,000đ 2,300,000đ đánh giá
-12%
Bồn nước Sơn Hà 1500l Đứng DK1200
Bồn nước Sơn Hà 1500l Đứng DK1200 Bồn nước Sơn Hà 1500l Đứng DK1200

Bồn nước Sơn Hà 1500l Đứng, Bon nuoc Son Ha 1500l dung đường kính 1200mm

Bồn nước Sơn Hà 1500l Đứng DK1200 5,020,000đ 4,465,000đ đánh giá
-16%
Bồn nước Sơn Hà 2000l đứng DK1200
Bồn nước Sơn Hà 2000l đứng DK1200 Bồn nước Sơn Hà 2000l đứng DK1200

Bồn nước Sơn Hà 2000l đứng DK1200, Bon nuoc son ha 2000l dung DK1200 chính hãng. Bảo hành 12 năm trên toàn quốc

Bồn nước Sơn Hà 2000l đứng DK1200 6,780,000đ 5,720,000đ đánh giá
-4%
Bồn nước Sơn Hà 1200l đứng
Bồn nước Sơn Hà 1200l đứng Bồn nước Sơn Hà 1200l đứng

Bồn nước Sơn Hà 1200l đứng, Bon nuoc Son Ha 1200l dung chính hãng. Phù hợp vơi gia đình có từ 2-3 thành viên

Bồn nước Sơn Hà 1200l đứng 3,600,000đ 3,470,000đ đánh giá
-14%
Bồn nước Sơn Hà 3000l đứng DK 1380
Bồn nước Sơn Hà 3000l đứng DK 1380 Bồn nước Sơn Hà 3000l đứng DK 1380

Bồn nước Sơn Hà 3000l đứng DK 1380, Bon nuoc Son Ha 3000l DK1380

Bồn nước Sơn Hà 3000l đứng DK 1380 9,640,000đ 8,350,000đ đánh giá
-14%
Bồn nước Sơn Hà 1200l ngang
Bồn nước Sơn Hà 1200l ngang Bồn nước Sơn Hà 1200l ngang

Bồn nước Sơn Hà 1200l ngang, Bon nuoc Son Ha 1200l ngang được sản xuất trên công nghệ hiện đại. Sản phẩm Bồn nước Sơn Hà 1200l ngang bảo hành 12 năm trên toàn quốc

Bồn nước Sơn Hà 1200l ngang 4,220,000đ 3,670,000đ đánh giá
-12%
Bồn nước Sơn Hà 1500l ngang DK960
Bồn nước Sơn Hà 1500l ngang DK960 Bồn nước Sơn Hà 1500l ngang DK960

Bồn nước Sơn Hà 1500l ngang DK960, Bon nuoc Son Ha 1500l ngang DK960 phù hợp với gia đình có từ 3-4 thành viên. Sản phẩm được bảo hành 12 năm trên toàn quốc

Bồn nước Sơn Hà 1500l ngang DK960 5,300,000đ 4,695,000đ đánh giá
-14%
Bồn nước Sơn Hà 1000l ngang
Bồn nước Sơn Hà 1000l ngang Bồn nước Sơn Hà 1000l ngang

Bồn nước Sơn Hà 1000l ngang, Bon nuoc Son Ha 1000l ngang phù hợp với gia đình có từ 2-3 thành viên. Sản phẩm bảo hành 12 năm trên toàn quốc

Bồn nước Sơn Hà 1000l ngang 3,600,000đ 3,130,000đ đánh giá
-13%
Bồn nước sơn hà 1500l ngang DK1200
Bồn nước sơn hà 1500l ngang DK1200 Bồn nước sơn hà 1500l ngang DK1200

Bồn nước sơn hà 1500l ngang DK1200, Bon nuoc son ha 1500l ngang DK1200

Bồn nước sơn hà 1500l ngang DK1200 5,350,000đ 4,695,000đ đánh giá
-13%
Bồn nước Sơn Hà 1500l Đứng DK1200
Bồn nước Sơn Hà 1500l Đứng DK1200 Bồn nước Sơn Hà 1500l Đứng DK1200

Bồn nước Sơn Hà 1500l Đứng DK1200, Bon nuoc Son Ha 1500l dung DK1200 chính hãng

Bồn nước Sơn Hà 1500l Đứng DK1200 5,086,000đ 4,465,000đ đánh giá
-16%
Bồn nước Sơn Hà 2000l ngang DK1200
Bồn nước Sơn Hà 2000l ngang DK1200 Bồn nước Sơn Hà 2000l ngang DK1200

Bồn nước Sơn Hà 2000l ngang DK1200, Bon nuoc Son Ha 2000l DK1200 phù hợp với gia đình có từ 4-5 thành viên. Sản phẩm đảm bảo an toàn sức khỏe tuyệt đối trên dây truyền công nghệ sản xuất hiện đại

Bồn nước Sơn Hà 2000l ngang DK1200 7,060,000đ 5,960,000đ đánh giá
-15%
Bồn nước SƠN HÀ 2000l ngang DK1200
Bồn nước SƠN HÀ 2000l ngang DK1200 Bồn nước SƠN HÀ 2000l ngang DK1200

Bồn nước SƠN HÀ 2000l ngang DK1200, Bon nuoc SON HÀ 2000l ngang DK1200

Bồn nước SƠN HÀ 2000l ngang DK1200 7,155,000đ 6,140,000đ đánh giá
-17%
Bồn nước Sơn Hà 2000l đứng DK1200
Bồn nước Sơn Hà 2000l đứng DK1200 Bồn nước Sơn Hà 2000l đứng DK1200

Bồn nước Sơn Hà 2000l đứng DK1200, Bon nuoc Son Ha 2000l dung DK1200 chính hãng

Bồn nước Sơn Hà 2000l đứng DK1200 6,870,000đ 5,720,000đ đánh giá
-14%
Bồn nước SƠN HÀ 3000l ngang DK1380
Bồn nước SƠN HÀ 3000l ngang DK1380 Bồn nước SƠN HÀ 3000l ngang DK1380

Bồn nước SƠN HÀ 3000l ngang DK1380, Bon nuoc SON HA 3000l ngang DK1380

Bồn nước SƠN HÀ 3000l ngang DK1380 9,970,000đ 8,590,000đ đánh giá
-17%
Bồn nước Sơn Hà 2500l đứng DK1380
Bồn nước Sơn Hà 2500l đứng DK1380 Bồn nước Sơn Hà 2500l đứng DK1380

Bồn nước Sơn Hà 2500l đứng DK1380, Bon nuoc Son ha 2500l DK1380

Bồn nước Sơn Hà 2500l đứng DK1380 8,540,000đ 7,100,000đ đánh giá
-17%
Bồn nước sơn hà 2500l ngang DK1380
Bồn nước sơn hà 2500l ngang DK1380 Bồn nước sơn hà 2500l ngang DK1380

Bồn nước sơn hà 2500l ngang DK1380, Bon nuoc son ha 2500l ngang DK1380

Bồn nước sơn hà 2500l ngang DK1380 8,820,000đ 7,340,000đ đánh giá
-16%
Bồn nước SƠN HÀ 2500l ngang DK1200
Bồn nước SƠN HÀ 2500l ngang DK1200 Bồn nước SƠN HÀ 2500l ngang DK1200

Bồn nước SƠN HÀ 2500l ngang DK1200, Bon nuoc SON HA 2500l ngang DK1200 chính hãng. Phù hợp với gia đình có từ 5-6 thành viên

Bồn nước SƠN HÀ 2500l ngang DK1200 8,680,000đ 7,340,000đ đánh giá
-16%
Bồn nước Sơn Hà 3000l Đứng DK1380
Bồn nước Sơn Hà 3000l Đứng DK1380 Bồn nước Sơn Hà 3000l Đứng DK1380

Bồn nước Sơn Hà 3000l Đứng DK1380, Bon nuoc son ha 3000l dung F1380 chính hãng. Phù hợp với gia đình 6-7 người

Bồn nước Sơn Hà 3000l Đứng DK1380 9,850,000đ 8,350,000đ đánh giá
-16%
Bồn nước Sơn Hà 3500l đứng DK1380
Bồn nước Sơn Hà 3500l đứng DK1380 Bồn nước Sơn Hà 3500l đứng DK1380

Bồn nước Sơn Hà 3500l đứng DK1380 , Bon nuoc Son Ha 3500l F1380 chính hãng. Bảo hành 12 năm

Bồn nước Sơn Hà 3500l đứng DK1380 11,200,000đ 9,490,000đ đánh giá
-16%
Bồn nước SƠN HÀ 3000l ngang DK1380
Bồn nước SƠN HÀ 3000l ngang DK1380 Bồn nước SƠN HÀ 3000l ngang DK1380

Bồn nước SƠN HÀ 3000l ngang DK1380, Bôn nuoc SON HA 3000l ngang DK1380 . Phù hợp với gia đình có từ 6-7 thành viên

Bồn nước SƠN HÀ 3000l ngang DK1380 10,160,000đ 8,590,000đ đánh giá
-16%
Bồn nước sơn hà 3500l ngang DK1380
Bồn nước sơn hà 3500l ngang DK1380 Bồn nước sơn hà 3500l ngang DK1380

Bồn nước sơn hà 3500l ngang DK1380, Bồn nước SƠN HÀ 3500l ngang DK1380

Bồn nước sơn hà 3500l ngang DK1380 11,580,000đ 9,815,000đ đánh giá
-7%
Bồn nước Sơn Hà 4000l đứng DK1380
Bồn nước Sơn Hà 4000l đứng DK1380 Bồn nước Sơn Hà 4000l đứng DK1380

Bồn nước Sơn Hà 4000l đứng DK1380, Bon nuoc Son Ha 4000l DK1380

Bồn nước Sơn Hà 4000l đứng DK1380 11,400,000đ 10,620,000đ đánh giá
-16%
Bồn nước Sơn Hà 5000l đứng F1420
Bồn nước Sơn Hà 5000l đứng F1420 Bồn nước Sơn Hà 5000l đứng F1420

Bồn nước Sơn Hà 5000l đứng F1420, Bon nuoc Son Ha 5000l dung F1420 chính hãng. Phù hợp với gia đình từ 10-12 năm

Bồn nước Sơn Hà 5000l đứng F1420 15,470,000đ 13,130,000đ đánh giá
-16%
Bồn nước SƠN HÀ 4000l ngang DK1420
Bồn nước SƠN HÀ 4000l ngang DK1420 Bồn nước SƠN HÀ 4000l ngang DK1420

Bồn nước SƠN HÀ 4000l ngang DK1420, Bon nuoc SON HA 4000l ngang DK 1420 phù hợp với gia đình có từ 8-9 thành viên

Bồn nước SƠN HÀ 4000l ngang DK1420 13,140,000đ 11,140,000đ đánh giá
-16%
Bồn nước SƠN HÀ 5000l ngang DK 1420
Bồn nước SƠN HÀ 5000l ngang DK 1420 Bồn nước SƠN HÀ 5000l ngang DK 1420

Bồn nước SƠN HÀ 5000l ngang DK 1420, Bon nuoc SON HA 5000l ngang DK 1420

Bồn nước SƠN HÀ 5000l ngang DK 1420 16,080,000đ 13,650,000đ đánh giá
-0%
Bồn nước Sơn Hà 1200l ĐK980 đứng
Bồn nước Sơn Hà 1200l ĐK980 đứng Bồn nước Sơn Hà 1200l ĐK980 đứng

Bồn nước Sơn Hà 1200l ĐK980 đứng là sản phẩm mới của SƠn Hà. Sản phẩm phù hợp với gia đình có từ 2-3 thành viên.

Bồn nước Sơn Hà 1200l ĐK980 đứng đánh giá
-0%
Bồn nước Sơn Hà 1200 lít ĐK980 Ngang
Bồn nước Sơn Hà 1200 lít ĐK980 Ngang Bồn nước Sơn Hà 1200 lít ĐK980 Ngang

Bồn nước Sơn Hà 1200 lít ĐK980 Ngang chính hãng Sơn Hà. Sản phẩm được làm từ Inox 304 siêu bền và an toàn cho chứa nước sinh hoạt

Bồn nước Sơn Hà 1200 lít ĐK980 Ngang đánh giá
-0%
Bồn nước Sơn Hà 1350l ĐK1050 đứng
Bồn nước Sơn Hà 1350l ĐK1050 đứng Bồn nước Sơn Hà 1350l ĐK1050 đứng

Bồn nước Sơn Hà 1350 lít F1050 đứng là sản phẩm được nhiều người lựa chọn. Khá phù hợp với gia đình có từ 3-4 thành viên.

Bồn nước Sơn Hà 1350l ĐK1050 đứng đánh giá
-0%
Bồn nước Sơn Hà 1350 lít ĐK1050 Ngang
Bồn nước Sơn Hà 1350 lít ĐK1050 Ngang Bồn nước Sơn Hà 1350 lít ĐK1050 Ngang

Bồn nước Sơn Hà 1350l ĐK1050 Ngang là sản phẩm chính hãng của Sơn Hà vừa mới ra mắt trong tháng 6 năm 2014.

Bồn nước Sơn Hà 1350 lít ĐK1050 Ngang đánh giá
Copyright © Seabig Việt Nam. All Rights Reserved
Logo

Trung Tâm Phân Phối Sản Phẩm Sơn Hà Tại Miền Nam

Địa chỉ : Nhà Máy Sản Xuất: Ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, TP.HCM.

Địện thoại : 08.3710 1349 . Fax 08.37101 348.

Hotline : 0903 737277

Website : BonnuocSonha.net


CÔNG TY TNHH SEABIG VIỆT NAM

Trụ sở chính: Số 01+07a, nhà D10 Nguyễn Xiển, P.Kim Giang, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105956762

Ngày cấp: 30/07/2012

Loại giấy phép/chứng nhận: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

Thiet bi ve sinh hay mua thiet bi ve sinh toto
Thay lõi lọc nước kangaroo hay mua Bình nóng lạnh tốt nhất
Son Ha chính hãng

TP.HCM : 08.3710 1349

Hà Nội : 04 3748 0028